Sosyal Ortak
Adı Soyadı
Görevi
Telefon/Fax
E-Mail
Trabzon Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Halil İbrahim KALFAOĞLU Başkan (462) 321 22 48
yasarbiyikli@hotmail.com
Yaşar BIYIKLI Genel Sekreter

Trabzon Ticaret Sanayi Odası
(TTSO)

Şadan EREN Başkan (462) 326 80 70
ttso@ttso.org.tr
Hakan GÜRHAN Genel Sekreter
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Semih MELEK Başkan (442) 326 88 20 rergenc@tsiad.org.tr
Recep ERGENÇ Genel Sekreter