AB Genel Srkreterliği - British Council Ortak Chevening Burs Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.
"Yönetici Eğitimi" etkinliği çerçevesinde 6-8 Kasım 2007 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan eğitime ilişkin görevlendirme onayı ve listesi.
27-29 Ağustos 2007 tarihleri arasında "Yönetici Eğitimi" etkinliği çerçevesinde Aydın Kuşadası Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'nde yapılacak olan eğitime ilişkin görevlendirme onayı ve listesi.
Ağustos 2007 İtibarıyle Modül Yazacak Öğretmenlerin görevlendirme onayı ve listesi.
Sosyal ortaklığın geliştirilmesi anketi uygulaması onayını, anketi ve ilgili açıklamaları buradan indirebilirsiniz.

    

Hayat Boyu Öğrenme Stratejileri yaygınlaştırma semineri 15 Haziran 2007 tarihinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesislerinde yapıldı.Onayı ve katılımcı listesini buradan indirebilirsiniz.Program ve seminer sunusu için tıklayınız.

42 Alana ait haftalık ders çizelgelerinin, ders modüllerinin değerlendirilmesi ve geri bildirimlerinin alınabilmesi amacıyla hazırlanan dosya indirerek doldurup formda belirtilen ilgili alana ait e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Acces ortamında hazırlanmış dosyayı buradan indirebilirsiniz.
24-25 Mayıs 2007 tarihinde "Sosyal Ortaklığın Geliştirilmesi Semineri" Akçaabat Anadolu OtelcilikTurizm Meslek Lisesi'nde yapıldı. Haberin ayrıntıları için tıklayınız.
Metodoloji Materyal Üretimi ve Ölçme Değerlendirmede En İyi ç ve Dış Uygulamaların Belirlenmesi" konulu Eğiticilerin Eğitimi Modül 2 semineri21-22 Mayıs 2007 tarihinde Akçaabat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde yapıldı.
" Sektörel Yeterliliklerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Çerçecesinde Değerlendirilmesi Çalıştayı" 20 Nisan 2007 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.Haberin ayrıntıları için tıklayınız.

20 Nisan 2007 Tarihinde Trabzon Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi açıldı. Meslek Eğitimi almak isteyen kişilerin detaylı bilgi alabileceği, sürekli bilgi kaynağı olarak başvurabileceği bir hizmet verme, Ailenin veya Meslek Eğitimini alacak kişinin yönlendirilmesi ve desteklenmesi yardımcı olma, Sanayinin ihtiyaç ve taleplerine göre meslek eğitiminin yönlendirilmesinde aktif rol alma,Meslek Eğitiminde Okul İşyeri arsında aracı kurum olarak faaliyet gösterme, Kişinin mesleğe adaptasyonu ile ilgili olarak aktiviteler ve faaliyetler yürütme gibi görevler üstlenecek olan Merkezin açılışını Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK, MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Celik, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdoğan Serdengeçti, Avrupa Komisyonu Turkiye Delegasyonundan Prof. Dr. Mustafa Balcı, Milletvekilleri, Trabzon Valisi, Proje uzmanları ve basın da katıldı.Haberin ayrıntıları için tıklayınız.

24-25 Nisan 2007 tarihinde "Metodoloji materyal üretimi ve ölçme ve değerlendirmede en iyi iç ve dış uygulamaların belirlenmesi" konulu etkinlik Akçaabat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde yapıldı.Resimleri buradan indirebilirsiniz.
Modüler Öğretimde En İyi Uygulamalar başlığı altında okullardaki modüler yaklaşımın ve öğrenci merkezli öğrenmenin başarılı uygulamalarının belgelenmesi ve proje merkezine gönderilmesi istenmektedir. İlgili dökumanı buradan indirebilirsiniz.
TBMM Genel Kurulu'nda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurulmasına İlişkin Tasarı yasalaştı.İlgili yasa metnini buradan indirebilirsiniz.
Trabzon'da istihdama yönelik meslek kursları ve sertifika töreni için tıklayınız.
Yerel İş Piyasası ve Beceri İhtiyaç Analizi Eğitimi Trabzon Bölge toplantısı yapıldı. Grupların hazırladığı iş planı sunuları     toplantı resimleri
Ocak 2007 İtibarıyle Modül Yazacak Öğretmenlerin görevlendirme onayı ve listesi.
aMEGEP Tarafından basımı yapılarak pilot okullara dağıtımı yapılacak olan 11.Sınıf Modül Kitaplarının ayrıntılı listesini        buradan indirebilirsiniz.
aMEGEP Pilot kurumlarında desteklenen Alanlara ait 11. sınıflarda okudulacak Modüllerin pilot kurumlara dağıtımı yakında dağıtıma başlanıyor. Pilot kurumlara verilecek modül dağıtım onayı ve listesini indirebilirsiniz.
aModüler Program Uygulamaları Hakkında Açıklamalar 2006-90 Nolu Genelge buradan indirebilirsiniz.
aTrabzon Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi Bilişim Fuarında.  Haberin Ayrıntıları İçin Tıklatınız
a42 Alana ait 10.sınıf modüllerini buradan indirebilirsiniz.
aPilot Kurum Yöneticilerinin 6.Modül Eğitimi 25-26 ve 27-28 Eylül 2006 Tarihleri Arasında Trabzon'da Akçaabat Turizm Otelcilik ve Uygulama Otelinde Yapıldı.      Bölge Katılımcı Listesi               Genel Onay         Haberin Ayrıntıları İçin Tıklatınız
aModüler Eğitim yaygınlaştırma çalışmalarında kullanılacak anket form buradan indirebilirsiniz:
a12-16 Haziran 2006 Tarihlerinde yapılacak olan modül incelemede görevendirilecek Personelin "Modül İnceleme Komisyonu Onayı buradan indirebilirsiniz:
aModüler Eğitim yaygınlaştırma makam onayı buradan indirebilirsiniz::
aModüler Eğitim yaygınlaştırma sunumları Buradan İndirebilirsiniz: 
aTTK ya sunulan yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarının Listesi
 
MEGEP Projesi Bölge Pilot İller
 
 
 
Sıcak Haber

Modüler Eğitim yaygınlaştırma sunumları

Van İli Swot Analizi

bModüler Program Uygulamaları Hakkında Açıklamalar 2006-90 Nolu Genelge


Kars İli Swot Analizi

   TTK ya sunulan yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarının Listesi

 
 
 
 
En Çok İndirilenler
Modüler Eğitim yaygınlaştırma sunumları
Modüler Eğitim yaygınlaştırma makam onayı
Modül Yazım Dokumanları
Proje Geliştirme
Proje Terimleri
Son Genelge
Ekipman Dokumanları
::AB Dokumanları::

::Alman Eyaletlerindeki Eğitim Yönetiminin Yerelleşmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Avantajlar

  ::Europass
 
:: Linkler ::
::Milli Egitim Bakanlığı
::AB Türkiye Delegasyonu
::Projeler Koord.Merkezi
::Ulusal Ajans
::ETF